KIL/Hemne: ÅRSMØTE I KIL/HEMNE


KIL/Hemne Fotball avholder sitt årsmøte i Bank-Kaffen i Sodvinhallen, tirsdag 21. mars 2023.

Årsmøte i KIL/Hemne Fotball holdes

      tirsdag 21. mars 2023 kl. 19.00

        i  Bank-kaffen i Sodvinhallen.

Vanlige årsmøtesaker.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret i KIL/Hemne Fotball 

innen tirsdag 7. mars 2023

Vel møtt!

Styret i KIL/Hemne Fotball