Dommerkoordinator

Overordnet: Sportslig Forum 
Stedfortreder: 
Inngår i utvalg: Sportslig Forum 
Ansvarsområde : 
Være klubbens kontaktperson opp imot klubbens dommere med tanke på klubbens visjon: 

TRIVSEL - SAMHOLD - VARIG FOTBALLGLEDE

Arbeidsoppgaver:

Dommerkoordinatorens viktigste oppgave er å ha god kontakt og godt samarbeid med:

 • Klubbens dommere
 • Klubbens styre og administrasjon
 • Sportslig Forum
 • Lagledere og trenere
 • Fotballkretsen
 • Har sammen med styret og Sportslig Forum hovedansvaret for å rekruttere og beholde nok dommere i forhold til antall lag.
 • Legge til rette og tilby dommerkurs til de som ønsker det, følge opp og veilede disse i kamper.
 • Ansvar for å tilby de som har ambisjoner og talent videre oppfølging og etterutdanning i nært samarbeid med kretsen.
 • Ansvar for at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillerne.
 • Ansvar for at utstyr til dommerne inngår i klubbens utstyrsavtale.
 • Tilrettelegge treningsmuligheter for dommerne, gjerne sammen med klubbens lag, herunder også deltakelse på treningsleir.
 • Heve dommerens status i klubben!

Dokumenter

Dommerkoordinator