Verdikart

Verdikart for KIL/Hemne

Kvalitet

Kvalitet i struktur og kultur gir god organisering og gjennomføring i det klubben skaper. 
Kil/Hemne ønsker å ha god kontroll som skaper gode resultater på og utenfor banen samt i administrasjon.

Inkluderende

Inkluderende er at alle i klubben har like stor verdighet og like viktig rolle. 
Alle presterer på sitt nivå som trener, foresatt, spiller, lagleder og tilskuer.

Laget

Laget er større enn enkeltspilleren og klubben er større enn laget. Spør deg selv hver dag hva du har gjort for laget. 
Laget er din arena, dine prestasjoner måles gjennom laget.

 

Hjemmelaget

Hjemmelaget er godt vertskap for alle motstandere. 
Spillere, trenere, lagledere og publikum viser respekt for bortelaget og sørger for at alle sitter igjen med et positivt inntrykk av klubben.
 

Eierskap

Eierskap er et resultat av selvtillit som blir skapt av at alle får honnør for sin innsats. 
Eierskap dyrkes av at man føler seg betydelig både som spiller, lagleder, foresatt og administrasjon. 
Klubben skal arbeide for at den gode dugnadsånden i klubben anerkjennes.
 

Mangfold

Kil/Hemne skal være gode på mangfold både i alder, kjønn, utdannelse, kultur og prestasjoner. 
Mangfold er et av klubbens sine største styrker.
 

Nærhet

Kil/Hemne er en stor samfunnsaktør i kommunen. 
Samfunnsansvar utøves best med at så mange mennesker i kommunen føler nærhet til klubben.

 

Egenutvikling

Egenutvikling er at alle trenere, spillere, lagledere og foresatte skal ha muligheter for å utvikle seg i sin rolle. 
Kil/Hemne skal til enhver tid tilby aktuelle kurs og aktiviteter.

Dokumenter

Verdikart