Rekrutteringsplan

REKRUTTERINGSPLAN FOR KIL/HEMNE

Velkommen til spillere fra 6 år og oppover

KIL/Hemne Fotball ønsker å legge til rette for å presentere fotball spillet for barn som begynner på skolen på høsten når de er 6 år gamle.
Formålet med dette tilbudet er å skape trivsel, samhold og varig fotballglede.

Tilbudet blitt gitt i samarbeid med «Allidrett» der KIL/Hemne står ansvarlig for 4 treningsøkter innen fotball. Annonsering skjer på klubbens hjemmeside samt at «Allidretten» skjer med info til barnehager og SFO.

Videre er det oppstart av sesongen i april kombinert med kamper og turneringer og rekrutteringsarbeidet foregår hele året:

  • APRIL: Oppstartscup i Ånesøyan 
  • JUNI: Midtsommercup i Ånesøyan
  • OKTOBER: Avslutningsfest for aldersbestemt i Hemnehallen
  • NOVEMBER: Sodvin Cup

Velkommen til spillere – innvandrere

KIL/Hemne har et godt samarbeid med kommunen som organiserer arbeidet med innvandrere/flyktninger i Heim. Disse er hjertelig velkommen i vår klubb og tiltak per i dag er deltakelse i våre turneringer og tilrettelagt treningstider. Sportslig Forum kan kontaktes for informasjon.

Dokumenter

Rekrutteringsplan