Treneransvarlig

Trenerutvikler, trenerkoordinator, treneransvarlig

Overordnet: Sportslig forum 
Stedfortreder: Leder sportslig forum 
Inngår i utvalg: Sportslig forum
Ansvarsområde: Trenerutvikler skal ivareta oppfølgingen av klubbens trenere, og være bindeleddet mellom klubb og klubbens trenere i barne- og ungdomsfotball. 

Arbeidsoppgaver:

  • Ansvarlig for at Sportsplanen legges til grunn for gjennomføring av aktiviteten i klubben.
  • Gjennomføring - ansvarlig for at trenerforumene blir gjennomført iht. sportsplan.
  • Oppfølging - skal følge opp klubbens trenere i barne- og ungdomsfotball i faglige og praktiske spørsmål.
  • Være en trener for trenerne!
  • Utdanning - skal kartlegge kompetanse og bidra til at alle trenere har nødvendig utdanning.
  • Arrangere kurs for trenere.
  • Melde opp trenere til eksterne kurs.
  • Rekruttering av nye trenere sammen med Sportslig forum.

Årshjul -

Tid på året 

Oppgave

Kommentar

Januar

Nye trenere er på plass. 
Kartlegge hvordan oppfølgingen av trenerne skal være gjennom sesongen. 
Evt arrangere trener C-lisenkurs.

 

Februar

Gjennomgang av klubbens Sportsplan. 
Arrangere Trenerforum 1. 
Evt arrangere trener C-lisenkurs.

 

Mars

Evt. legge fram endringer av Sportsplan til årsmøte. 
Arrangere Ungdomsfotballkveld.

 

April

Arrangere Barnefotballkveld.

 

Mai

 

 

Juni

 Evaluering av vårsesongen. 
Arrangere Trenerforum 2.

 

Juli

 

 

August

Kartlegging av utdanningsbehov. 
Påmelding til trenerkurs.

 

September

 

 

Oktober

 

 

November

Arrangere Trenerforum 3. 
Evt arrangere trener C-lisenkurs

 

 Desember 

Evt arrangere trener C-lisenkurs. 
Evaluering av sesongen.

 

Dokumenter

Treneransvarlig