Oppstartsansvarlig

Overordnet: Sportslig Forum 
Stedfortreder: 
Inngår i utvalg: Sportslig Forum 
Ansvarsområde : Være klubbens kontaktperson/ambassadør for rekruttering av nye spillere. 
Dette arbeidet skal være forankret opp imot klubbens visjon:

TRIVSEL - SAMHOLD - VARIG FOTBALLGLEDE.

Den som innehar stillingen bør ha NFF C-lisens delkurs 1 - 4 og minimum ha delkurs 1 og 2.

Arbeidsoppgaver:

  • Gjennomføre foreldremøter/barnefotballkveld, dette skjer før oppstart av sesongen i samarbeid med klubbkontoret
  • Være med å planlegge miniputt/knøttedag før sesongstart i samarbeid med klubbkontoret
  • Være med å planlegge Midt-Sommer cup (6 - 10 år) i samarbeid med klubbkontoret
  • Delta sentralt i laginndeling av mini/knøttefotballen og kartlegge, rekruttere trenere og støtteapparat innen disse lagene
  • I samarbeid med klubbkontoret, sende ut informasjon om klubben og en invitasjon om barnefotballkveld via kulturkontoret til skoler og SFO Evaluere og videreutvikle klubbens rekrutteringsplan

Årshjul - Rollenavn

Tid på året 

Oppgave

Kommentar

Januar

I samarbeid med klubbkontoret, sende ut informasjon om klubben og en invitasjon om barnefotballkveld via kulturkontoret til skoler og SFO

 

Februar

 

 

Mars

Gjennomføre foreldremøter/barnefotballkveld, dette skjer før oppstart av sesongen i samarbeid med klubbkontoret
Være med å planlegge miniputt/knøttedag før sesongstart i samarbeid med klubbkontoret

 

April

Delta sentralt i laginndeling av mini/knøttefotballen og kartlegge, rekruttere trenere og støtteapparat innen disse lagene
Være med og gjennomføre miniputt/knøttedag

 

Mai

 

 

Juni

Være med å planlegge MidtSommer cup (6 – 10 år) i samarbeid med klubbkontoret

 

Juli

 

 

August

 

 

September

 

 

Oktober

Evaluere og videreutvikle klubbens rekrutteringsplan  

 

November

 

 

 Desember 

 

 

Dokumenter

Oppstartsansvarlig