Politiattest

Politiattestansvarlig i KIL/Hemne

Overordnet: Styret 
Stedfortreder: 
Inngår i utvalg: Administrasjonen 
Ansvarsområde : Administrasjonen v/kontormedarbeider er politiattestansvarlig i KIL/Hemne og foretar kontroller og iverksetter nødvendige tiltak

Arbeidsoppgaver:

  • Ajourfører kontinuerlig oversikt over alle i klubben som har godkjent politiattest.
  • Svarer på forespørsler og henvendelser fra alle i klubben om ting som angår dette med politiattest
  • Den enkelte må selv søke om politiattest, men ansvarlig i klubben er behjelpelig med blant annet attest fra klubb etc.
    Link til søknad: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/ Link til beskrivelse på fotball.no

Dokumenter

Politiattest