Informasjon og kommunikasjon

KIL/Hemnes viktigste kanaler for informasjonsdeling og kommunikasjon er: