Utdanningsansvarlig

Overordnet: Leder styret 
Stedfortreder: Annen styrerepresentant 
Inngår i utvalg: Utdanningsansvarlig er en styrerepresentant.
Ansvarsområde: Utdanningsansvarlig skal ivareta oppfølgingen av klubbens behov for kursing og kompetanseheving for klubbens medlemmer, med unntak av trener- og dommerutdanning.

Arbeidsoppgaver:

  • Være klubbens kontaktperson mellom KIL/Hemne og Trøndelag Fotballkrets ved kommunikasjon rundt tema Utdanning
  • Holde oversikt over kompetansekrav for ledere og styremedlemmer, og melde opp disse til kurs/ møter/ samlinger hvis det er mangel på kompetanse i henhold til krav gitt av Kvalitetsklubb.
  • Holde seg orientert over pågående kursaktiviteter i kretsen, og evt. melde opp representanter fra KIL/Hemne. Dette kan være kurs innenfor vedlikehold av anlegg, forebygging og behandling av skader, kurs for adm.ansatte, osv.

  • Utdanning av trenere er Treneransvarlig sin oppgave.
  • Utdanning av dommere er Dommerkoordinator sin oppgave

Dokumenter

Utdanningsansvarlig