Sportslig ansvarlig, barnefotball

Målsetting:

Arbeide med sportsplanen og med retningslinjer for bruk av spillere og sørge for at disse blir fulgt.

  • Ansvarlig for å rekruttere nye årsklasser i fotballgruppa. 
  • Ansvarlig for å sette sammen lag med nok trenere og lagledere på alle nivå.
  • Skal holde styret løpende orientert om utviklinga i alle lag.
  • Skal være medlem i de utvalg /prosjekt som det er naturlig å være med i, eller der styret velger at han/hun skal være med.
  • Ansvarlig for revidering av både sportsplan og laglederhandboka, og at disse blir tilgjengelig for hjemmesida
  • Ansvarlig for evaluering etter endt sesong samt planlegge ny.
  • Føre møtereferat.
  • Være klubbens dommerkontakt.

Sportslig forum består av:


Nils Halvor Snekvik

958 26325

Ansvarlige junior/senior

Olav Magnus Stamnestrø

976 67913

Ansvarlige junior/senior

Per Erik Bjerksæter

984 43301

Ansvarlige ungdomsfotball 13-16

Henry Sødahl

992 58673

Ansvarlige ungdomsfotball 13-16

Anette Ertvåg

481 69971

Ansvarlige barnefotball 6-12 år

Geir Morten Oddebug

473 38006

Ansvarlige barnefotball 6-12 år

Atle Karlstrøm

959 91965

Treneransvarlig

Sverre Langø

930 83310

Dommerkoordinator

Styremedlem

 

Utdanningsansvarlig