Draktkomitè

RETNINGSLINJER FOR DRAKTKOMITE I KIL/HEMNE 

Opprettet høst 2014

Dette har draktkomiteen ansvar for:

  1. Påse at alle drakter har riktig reklame.

  2. Følge med reklame, og at selve drakta er i orden. (Søm, skader, farge evt.) Evt. bytte ut enkeltdrakter. Trykke på ny reklame eller tall.

  3. Hvem skal prioriteres i forhold til nytt draktsett. Prioriteringsliste må godkjennes i styret før bestilling. Leder for draktkomiteen bestiller sammen med Ole Sings nye draktsett.

  4. Holde seg oppdatert i forhold til kolleksjon, og gjerne komme med nye ideer.

  5. Informasjon til trenere, lagledere og foreldre ved sesongstart og evt. slutt

  6. Draktkomiteen må holde jevnlige møter og holde kontakten opp i mot klubbkontoret.

  7. Lage en digital oversikt over klubbens drakter i samarbeid med klubbkontoret

Kyrksæterøra høst 2014, Styret

Dokumenter

Draktkomitè