Administrasjon/IKT

Administrasjon

Overordnet: Leder K/H fotball 
Stedfortreder: Leder K/H fotball 
Inngår i utvalg: Arrangement utvalg, RBK Fotballskole, Tjeldbergodden Cup
Ansvarsområde:

 • Være klubbens daglige ledelse og sekretariat
 • Ansvarlig for påmelding av alle lag i seriesystemet
 • Sørge for all postgang i overgangssaker med kopi til sportslig leder og innvolverte trenere
 • Kontrollere at alle spille-lisenser/forsikringer er betalt til rett tid
 • Fordele treningstider og bruk av baner

Arbeidsoppgaver:

 • Innkreving av aktivitetsavgift
 • Innhenting av politiattester Kontroll av inngående og utgående faktura, samt oversende disse til regnskapsfører
 • Administrere utleie av klubbhus
 • Administrere div. inntektsbringende tiltak
 • Oppsett av dommere til barne og ungdomsfotball
 • Oppsett av vaktlister for brøyting av kunstgress banen
 • Sørge for at utstyr til trening og kamp er i orden

Arrangementer

 • Bistå arrangement komiteen, RBK Fotballskole og Tjeldbergodden Cup ,

Årshjul - Administrasjon

Tid på året 

Oppgave

Kommentar

Januar

Påmelding av lag

13 år-senior. Påmeldingsfrist 10. januar

Februar

Påmelding av lag

11-12 år påmeldingsfrist 10. februar

Mars

Årsmøte
Sende ut faktura på aktivitetsavgift 1. halvår

Administrasjon kaller inn

April

Mannskapslister A lagskamper, speakere til samme

Sammen med arrangement komiteen

Mai

Oppstarts cup
Utdeling av drakter/utstyr

I samarbeid med arrangement komiteen I samarbeid med drakt komiteen

Juni

RBK fotballskole

Bistå RBK Fotballskole komiteen

August

Sende ut faktura på aktivitetsavgift 2. halvår

 

September

Avslutningsfest aldersbestemt

Bistå arrangement komiteen

Oktober

Tjeldbergodden Cup

Bistå Tjeldbergodden Cup komiteen

November

Skraploddsalg
Vaktlister for brøyting av kunstgress banen

Sette opp kjøre ruter. 
Innkalle alle aldersbestemte lag som lodd selgere

 Desember 

Salg av jule nek

Sette opp kjøre ruter. 
Innkalle alle aldersbestemt lag som selgere
Jan./desember Bistå med bevertning ved behov (kurs, møter, dugnadsdager o.a.) Gjennom hele året

Dokumenter

Administrasjon/IKT