Hjemmekampen

Velkommen til KIL/Hemne

Som hjemmelag og arrangør ønsker KIL/Hemne å være et godt vertskap for alle motstandere, dommere og andre som gjester oss. 
Vi skal stimulere og oppfordre til Fair play og være gode rollemodeller for god oppførsel, både på og rundt banen. 
Ånesøyan skal være en åpen og inkluderende møteplass, der vi skaper et godt og trygt miljø og er gode ambassadører. 
Vi ønsker derfor at spillere, trenere, lagledere og publikum viser respekt for våre gjester og sørger for at alle sitter igjen med et positivt inntrykk av klubben.

I KIL/Hemne er kamper et høydepunkt for store og små. Vårt fokus er å sette rammer som gir gode opplevelser for alle involverte. 
Det skal være stas for motspillere og dommere å komme på besøk til KIL/Hemne. 
For å sikre gode kamparrangement, ønsker vi å gjennomføre våre hjemmekamper etter mest mulig felles retningslinjer og med felles rammer. 
Dette mener vi er viktig for å opprettholde og styrke klubbens omdømme utad, samtidig som vi styrker fellesskapsfølelsen i klubben.

Hjemmekampen

KIL/Hemne ønsker å ha en kampvert for alle kamper. Det er både viktig og hyggelig at hjemmelaget har en vert som tar imot gjestende lag og dommere. 
Kampvertens hovedoppgave er å bidra til en god ramme rundt kampen, og at arrangementene er preget av Fair play. 
Han/hun skal ha en tydelig og respektert rolle, bære vest påtrykt teksten «Kampvert», og være utstyrt med Fair play-kort til utdeling.
Kampvertens hovedoppgave er å bidra til en god ramme rundt kampen, spiller en sentral rolle i arrangementet, og være klubbens ansikt utad i kampsammenheng. 
Oppgaven som kampvert kan gjøres på omgang blant foresatte, og klare retningslinjer gjør dette til en konkret og overkommelig oppgave for de som innehar rollen (se spesifiserte retningslinjer). 
Kampverten skal primært være en person som ikke er lagleder eller trener. 
Da kan lagleder og trener ha fokus på eget lag, mens kampverten kan konsentrere seg om rammen rundt kampen og sørge for at den blir en god opplevelse for alle involverte. 
Lagledere eller administrasjon sørger for at det blir utpekt kampvert i god tid før kamp, for eksempel ved at denne føres opp på dugnadslista sammen med ansvarlige for kaffesalg. 
Det skal komme tydelig fram hvem som er kampvert, både gjennom handling og uniformering. 
Se NFF`s Retningslinjer for kampvert: Link

Fair play

Trener og lagledere sin rolle, foruten å lede laget, er å stimulere til Fair play overfor medspillere, motspillere, dommere, motstanderen sine ledere og foresatte. 
Han/hun skal være et tydelig forbilde som viser respekt og toleranse overfor egen klubb, dommere, motstandere og andre som gjester oss.
I en fotballkamp skal glede, mestring, jevnbyrdighet og god oppførsel dominere. Derfor arrangerer vi et Fair play-møte i forkant av kampstart i barne- og ungdomsfotballen. 
Trenerne er de viktigste rollemodellene for god eller dårlig oppførsel på kamparenaen. I Fair play-møtet kan dommere og lagledere bli kjent, og enige om fortolkning av regler og rammer for kampen. 
Møtet skal både skape en felles forståelse og være forpliktende. Det medfører at terskelen for munnbruk og ufinheter heves - og det blir en bedre kamp for alle. Kampvert/lagledere tar initiativ til et slikt møte. 
Se NFF`s retningslinjer for Fair play møtet: Link

Lag

Ansvarlige for arrangementet

Før kamp

Under kamp

Etter kamp

Knøtt/ miniputt

Lagledere/kampvert

Kampvert:
En vert for hver time med kamper, eller deling i forhold til årsklasser som spiller.
Klubbkontoret/ansvarlige fra sportslig forum setter opp en representant fra hver gruppe til å inneha rollen
Oppmøte ca. 30.min før kampstart.

Sørge for en representant fra foresatte til å dømme kampene.

Være en ressursperson som kan bistå spillere og foresatte som har spørsmål eller andre praktiske behov.
Sørge for at mål og ball er på plass til kampen.

Dele ut foreldrevettkort. En runde i vårsesongen og en etter oppstart på høsten.

Oppmuntre til positive tilrop og kommentarer fra sidelinja
Lagleder

Lagleder:
Leder laget og stimulerer til Fair play
Organisere Fair play-hilsen

Kampvert:
Beveger seg rundt på kamparenaen og ser til at voksne og barn trives og har det bra.

Lagleder/kampvert:
Påse at utstyr er på plass og at anlegget
forlates i den stand vi ønsker å finne det

Passe på at mål er fjernet fra banen etter at alle kamper er avviklet.
Aldersbestemte lag

Lagledere/kampvert

Kampvert:
Være på plass minst en time før kamp.
Ta mot gjestende lag og dommer, og ønske velkommen
Vise garderober, toaletter og mulighet for fylling av vannflasker
Sørge for Fair Play møte og hilsen i samarbeid med lagledere.
Ønske lykke til med kampen
Informere om eventuelt kiosk og kaffesalg
Dele ut Fair play-kort
Gi dommere den nødvendige informasjon og eventuell bevertning
Lagleder:
Leder laget og stimulerer til Fair play

Kampvert:
Beveger seg rundt på kamparenaen og ser til
at voksne og barn trives og har det bra.
Kampvert:
Passe på at mål er fjernet fra banen etter at
alle kamper er avviklet.

Påse at anlegget forlates i den stand vi ønsker
å finne det.

Lagleder:
Sørge for at dommer fyller ut dommerregning
og skrive under som ansvarlig arrangør. Sørge
for at regninga blir lagt på avtalt sted på
klubbkontoret.
Foreta kontant dommeroppgjør for lokale
dommere.
Junior

Lagledere/kampvert

Kampvert:
Være på plass minst en time før kamp
Ta mot gjestende lag og dommer
Vise garderober, toaletter og mulighet for fylling av vannflasker
Informere om eventuelt kiosk og kaffesalg
Sørge for Fair play- møte og hilsen i samarbeid
Lagleder:
Leder laget og stimulerer til Fair Play
Kampvert:
Beveger seg rundt på kamparenaen og ser til
tilskuere og aktører trives og har det bra. Er
tilgjengelig for å svare på spørsmål, og
rettlede der det er nødvendig.

Lagleder:
Sørge for at dommer fyller ut dommerregning,
og skrive under som ansvarlig arrangør. Legge
regninga inn på avtalt plass på klubbkontoret
Kampvert:
Påse at anlegget forlates i den stand vi ønsker
å finne det

C-lag senior

Lagledere/kampvert

Kampvert
Være på plass i god tid før kamp.
Ta mot gjestende lag og dommer.
Vise garderober, toaletter og mulighet for
fylling av vannflasker
Sørge for Fair play- hilsen
Gi dommere den nødvendige informasjon og eventuell bevertning

Lagleder:
Leder laget og stimulerer til Fair play

Er tilgjengelig for å svare på spørsmål, og
rettlede der det er nødvendig.

Lagleder:
Sørge for å motta dommerregning og legge
den inn på avtalt plass på klubbkontoret

Kampvert:
Påse at anlegget forlates i den stand vi ønsker
å finne det

B-lag senior

Lagledere/kampvert

Kampvert:
Settes opp fra klubbkontoret
Være på plass minst en time før kamp
Ta mot gjestende lag og dommere
Vise garderober, toaletter og mulighet for fylling av vannflasker
Informere om eventuelt kiosk og kaffesalg
Sørge for Fair play -møte og hilsen i samarbeid med lagledere

Lagleder:
Leder laget og stimulerer til Fair play

Kampvert:
Beveger seg rundt på kamparenaen og ser til
tilskuere og aktører trives og har det bra. Er
tilgjengelig for å svare på spørsmål, og
rettlede der det er nødvendig.

 
A-lag damer

Lagledere/kampvert

Kampvert
Være på plass minst en time før kamp
Ta mot gjestende lag og dommere
Vise garderober, toaletter og mulighet for
fylling av vannflasker
Informere om eventuelt kiosk og kaffesalg
Sørge for Fair Play møte og hilsen i samarbeid
med lagledere.
Gi dommere den nødvendige informasjon og
eventuell bevertning

Lagleder:
Leder laget og stimulerer til Fair play

Kampvert:
Beveger seg rundt på kamparenaen og ser til
tilskuere og aktører trives og har det bra. Er
tilgjengelig for å svare på spørsmål, og
rettlede der det er nødvendig.

Lagleder:
Sørge for å motta dommerregning og legge
den inn på avtalt plass på klubbkontoret

Kampvert:
Påse at anlegget forlates i den stand vi ønsker
å finne det

A-lag herrer Administrasjon
Sportslig
arrangementsutvalg/kampvert
Kampvert-
En representant fra sportslig arrangementsutvalg har rollen
Spesifiserte oppgaver står i eksisterende
instruks (se perm på klubbkontoret)
Være på plass minst 2t time før kamp
Ta mot gjestende lag og dommere
Vise garderober, toaletter og mulighet for fylling av vannflasker
Informere om kiosk og kaffesalg
Sørge for Fair play- møte og hilsen i samarbeid
med lagledere.
Gi dommere den nødvendige informasjon og
bevertning

Påse at dommer fyller ut dommerregning,
gjerne før kamp, og skrive under som ansvarlig arrangør
Gi dommere den nødvendige informasjon og eventuell bevertning
Kampvert:
Beveger seg rundt på kamparenaen og ser til
tilskuere og aktører trives og har det bra. Er
tilgjengelig for å svare på spørsmål, og
rettlede der det er nødvendig.
Kampvert/arrangementskomite:
Sørge for å motta dommerregning og legge
den inn på avtalt plass på klubbkontoret
Påse at anlegget forlates i den stand vi ønsker
å finne det
Cuper-
knøtt/miniputt
Representanter fra sportslig
arrangementsutvalg/klubbens
administrasjon
Turneringsvert
Turneringsvert:
Være på plass minst en time før turneringen.
Ta mot lag og dommere
Informere om kiosk og kaffesalg
Vise garderober om disse er tilgjengelige
Vise toaletter og mulighet for vannfylling
Sørge for Fair play- hilsen.
Gi dommere den nødvendige informasjon og
eventuell bevertning
  Turneringsvert/representanter for
arrangementskomite:
Ta kasseoppgjør sammen med andre ansvarlige
for arrangementet
Foreta dommeroppgjør
Skrive evaluering
Påse at anlegget forlates i den stand vi ønsker
å finne det

Dokumenter

Hjemmekampen