Fair Play

Rollebeskrivelse for Fair-Play ansvarlig i KIL/Hemne

Mål for stillingen

Være klubbens kontaktperson opp imot forbund og krets når det gjelder Fair-Play og hele tiden med tanke på klubbens visjon:

Rapporterer til:                 Styret
Inngår i utvalg:                 Sportslig Forum

Ansvarsområde:

  • Sørge for å være oppdatert på fotballens gjeldende regelverk knyttet til Fair Play
  • Sørge for at alle gjennomfører hjemmekamper i tråd med Fair Play – retningslinjer. Egen instruks for hjemmekampen er ordnet (link nedenfor)
  • Sørge for at Fair Play og klubbens verdisett er tema på spillermøter og foreldremøter
  • Sørge for sammen med trenere/lagledere at spillere signerer holdningskontrakt (link nedenfor)
  • Være kontaktperson mellom klubb og krets


Alt arbeid innen Fair Play skal være forankret opp imot klubbens visjon:

TRIVSEL - SAMHOLD - VARIG FOTBALLGLEDE

Holdningskontrakt:
https://www.fotball.no/globalassets/samfunnsansvar-og-verdier/fair-play/fp_holdningskontrakt.pdf

Link til hjemmekampen:
http://www.kilhemne.no/36278/4019/36281-63441.html

Link til NFF og Fair Play:
https://www.fotball.no/fotballens-verdier/fair-play/Dokumenter

Fair Play