FIKS-ansvarlig

Overordnet: Styret
Stedfortreder: Kontormedarbeider
Inngår i utvalg: ADM/IKT
Ansvarsområde: Være klubbens kontaktperson opp imot krets på oppgaver som gjelder FIKS og være en ressursperson for klubben innen FIKS arbeidet.

Arbeidsoppgaver:

 1. Forankring - påse at klubbens ledelse til en hver tid kjenner til alle påkrevde FIKS-oppgaver.
 2. Brukeradministrasjon - påse at klubben til en hver tid har personer i klubben med nødvendige ”tilganger” til FIKS. Brukeropplæring - påse at personer med tilgang til FIKS innehar riktig kompetanse til å utføre påkrevde oppgaver. Dette gjøres i samarbeid med fotballkretsen
  a) To personer i administrasjonen med rettighet som Klubbadministrator 
  b ) Alle lagledere (kontaktpersoner) som skal registrere elektroniske kamprapporter med rettighet som ”Klubbruker”
  Klubbens krets er ansvarlig for å opprette brukere innunder punkt a). 
  Brukere med rettighet som ”Klubbadministrator” er ansvarlig for å opprette brukere innunder punkt b).
 3. Brukeropplæring - påse at personer med tilgang til FIKS innehar riktig kompetanse til å utføre påkrevde oppgaver. Dette gjøres i samarbeid med klubbens kretskontor.

 

Årshjul - Rollenavn

Tid på året 

Oppgave

Kommentar

Januar

Oppdatere seg på nye ting som gjelder FIKS fra kretsen 
Opplæring av brukere

 

Februar

Opplæring av brukere

 

Mars

Opplæring av brukere

 

April

Opplæring av brukere

 

Mai

 

 

Juni

 

 

Juli

 

 

August

 

 

September

 

 

Oktober

 

 

November

 

 

 Desember 

 

 

Dokumenter

FIKS-ansvarlig