Årlig møte

KIL/Hemne fotball skal gjennomføre et årlig møte hvor alle spillere, foresatte og støtteapparat inviteres via hjemmeside/facebook og e-post.

Tidsrammen er maks to timer fordelt på en time ledet av styret og ca. 30 minutter med årets tema hentet fra «Trygge rammer» der egnet faginstans/foredragsholder inviteres.

DEL 1 - Styrets del: I denne delen av møtet vises og brukes hjemmesida aktivt med henvisning til aktuelle sider og linker.

  • Klubbens verdigrunnlag. Kortfattet orientering ved leder/sportslig leder
  • NFFs retningslinjer. Kort orientering ved leder.
  • Fair play. Orientering om grunnleggende holdninger ved sportslig leder.
  • Skader og forsikring. Orientering om hjelpeapparat og prosedyrer ved leder. 
  • Gjennomgang av revidert Sportsplan.

 

DEL 2 - Årets tema: Det velges et tema årlig fra «Trygge rammer» som skal gjenspeiles i klubbens aktivitet gjennom hele året.
Temaet skal integreres både i teori og praksis i klubbens daglige drift og skal også stå nevnt på klubbens hjemmeside.
Aktuelle tema velges for tre år om gangen. Se «Trygge rammer» for mer informasjon om årets tema.

Årshjul - Rollenavn

Tid på året 

Oppgave

Kommentar

Januar

 

 

Februar

 

 

Mars

 

 

April

 

 

Mai

 

 

Juni

 

 

Juli

 

 

August

 

 

September

 

 

Oktober

 

 

November

 

 

 Desember 

 

 

Dokumenter

Årlig møte