Trygge rammer

1 KIL/Hemne Fotballs tema for inneværende år samt de to neste årene

  • 2016 - Trygg trafikk.
  • 2017 - Forsikring.
  • 2018 - Skadeforebygging.

1.1 2016 - Trafikksikkerhet

1.1.1 Retningslinjer for klubbens aktiviteter

Fokus på transport og sikkerhet, blant annet bilbeltebruk og voksne sjåfører.
Ved reiser i regi av KIL/Hemne fotball skal samme regler følges av alle sjåfører og ledere.
Fokus på trafikksikkerhet rundt klubbhus, samt Ånesøyan generelt.
Ønske om at flest mulig lag benytter buss til kamper/turneringer.

1.1.2 Implementering av retningslinjene

Eget tema på klubbens årlige møte med egen foredragsholder. Tema på alle foreldre møter før sesongstart
Lagledere på alle nivå skal påse at sjåfører som kjører til kamp er voksne, erfarne sjåfører.
Frammøtested ved avreise til kamp skal være fra trafikksikkert sted som f.eks fra Hemnehallen eller fra Klubbhuset.
Sjåfører skal påse at alle passasjerer benytter bilbelte. Dette gjelder også ved busstransport.

1.2 2017 - Forsikring (Beskrives nærmere)

1.3 2018 - Skadeforebygging (Beskrives nærmere)

2 Tema for foregående år (historikk) (Ingen foreløpig)

Dokumenter

Trygge rammer