Kvalitetsklubb ansvarlig

Rollebeskrivelse for kvalitetsklubbansvarlig i KIL/Hemne

Mål for stillingen

Være klubbens kontaktperson opp imot forbund og krets for å sikre klubben sitt fokus og kvaliteten på de grunnleggende oppgave som ligger i konseptet til Kvalitetsklubb. Videre holde et overordnet tak i konseptet og følger opp og kommuniserer konseptet med klubbens aktive, medlemmer og frivillige. Hele tiden med tanke på klubbens visjon:

TRIVSEL - SAMHOLD - VARIG FOTBALLGLEDE.

Organisatorisk plassering

Kvalitetsklubbansvarlig er underlagt styret og rapporterer til dem.

Arbeidsoppgaver

  • Kvalitetsklubbansvarlig viktigste oppgave er å ha:
  • Inngående kunnskap om konseptet og være pådriver for å kommunisere hva Norges Fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk i praksis.
  • Være klubbens overordnede kontaktperson mot krets og forbund på spørsmål knyttet til konseptet.
  • Følge opp de standarder som er satt i systemet med tanke på implementering og etterlevelse av klubbens verdiarbeid i praksis.
  • Sette kvalitetsklubbkonseptet på agendaen til styret slik at man etterlever de retningslinjene som er lagt
  • Følge opp og utbedre eventuelle avvik fra kriteriesettet.