Klubbens visjon og mål

KIL/HEMNE SIN VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL

KIL/HEMNE ER KLUBBEN HVOR TRIVSEL OG SAMHOLD SKAPER VARIG FOTBALLGLEDE

VISJON

Trivsel, samhold og varig fotballglede

KIL/HEMNE er klubben som har vist at med små ressurser kan det skapes en sterk breddeklubb som utvikler talenter til norsk toppfotball. Spillerutvikling skal være en viktig suksessfaktor også i framtiden.

Trivsel: Trygghet og mestring er sentrale elementer i det å trives. Alle skal føle den rette tryggheten i forhold til aktiviteter, lagkamerater og ikke minst i forholdet barn voksen. Mestring handler om å få til noe, klare en oppgave, ta en utfordring, og videre beherske den - alene eller i samspill med andre.

Samhold: Fotballfamilien er stor, og det er plass til alle. Fotball er samhold og sosialt samspill, der felles opplevelser skapes, også mellom mennesker som vanligvis ikke vanker sammen. Fotball er hjemmebanen for alle.

Varig fotballglede: KIL/Hemne skal være en samfunnsutvikler i Hemne. Vi dyrker dugnadsånd, frivillig innsats og pågangsmot. Gjennom god drift og gode opplevelser gir vi voksne og barn trivsel og samhold som varer livet ut.