Sportslig forum

Målsetting:

Arbeide med sportsplanen og med retningslinjer for bruk av spillere og sørge for at disse blir fulgt.

  • Ansvarlig for å rekruttere nye årsklasser i fotballgruppa. 
  • Ansvarlig for å sette sammen lag med nok trenere og lagledere på alle nivå.
  • Skal holde styret løpende orientert om utviklinga i alle lag.
  • Skal være medlem i de utvalg /prosjekt som det er naturlig å være med i, eller der styret velger at han/hun skal være med.
  • Ansvarlig for revidering av både sportsplan og laglederhandboka, og at disse blir tilgjengelig for hjemmesida
  • Ansvarlig for evaluering etter endt sesong samt planlegge ny.
  • Føre møtereferat.
  • Være klubbens dommerkontakt.

 

Sportslig forum består av:

Geir Morten Oddebug, leder og ungdomsfotball (473 38 006) 

Rune Bakken, senior (952 93 683 )

Jørgen Enoksen, senior (938 67 998)

Joakim Sødahl, ungdomsfotball (900 51 853)

Katrine Ytreland, barnefotball (924 51 752 )

Anette Ertvåg, barnefotball (481 69 971 )

Atle Karlstrøm, Treneransvarlig (95 99 19 65)

Thomas Estrin, Dommerkoordinator (92 64 03 90)


Dokumenter

Sportslig forum