Klubdrift/Rutiner

1 Politiattest

Administrasjon i KIL/Hemne Fotball er klubbens politiattestansvarlig. 
K/H Fotballs rutiner for kontroll og oppfølging med politiattest er beskrevet i eget dokument - «Politiattest». Søknad om politiattest gjøres elektronisk via politiets egne web-sider.

2 Kontingenter, avgifter, medlemskap og påmelding til fotballsesongen

2.1 Medlemskontingent og medlemsregistrering

Årlig medlemskontingent innkreves av Kyrksæterøra IL hovedlaget. Årlig medlemskontingent fastsettes av styret i KIL hovedlag. Satser er kunngjort på idrettslagets hjemme-side kil.as Alle spillere skal ha løst medlemskontingent i KIL for å være spilleberettiget. Trenere, lagledere og de som har et verv eller en funksjon i KIL/Hemne skal fortrinnsvis ha løst medlemskontingent i KIL.

2.2 Aktivitetsavgift og påmelding til fotballsesongen

Alle som ønsker å være med som spiller i KIL/Hemne Fotball skal melde seg på i god tid før sesongstart via elektronisk påmeldingsskjema, eller ved å kontakte klubbkontoret. Det er ny påmelding før hver ny sesong. Påmeldingsskjemaet klargjøres for ny sesong med informasjon om treningsavgifter, påmeldingsfrister etc umiddelbart etter at foregående sesong er ferdig (månedskiftet nov/des).
KIL/Hemne Fotball fakturerer alle spillere for en årlig aktivitetssavgift, basert på påmeldingslistene, med 50% i april/mai og 50% i august/september.
Aktivitetsavgiftens størrelse for de ulike aldersgruppene fastsettes av styret i KIL/Hemne Fotball og kunngjøres på klubbens hjemme-side kilhemne.no

Dokumenter

Klubdrift/Rutiner