KIL/Hemne: Vel gjennomført årsmøte i KIL/Hemne Fotball


Are Schei overtar etter Roger Lernes som leder i KIL/Hemne, etter årsmøtet tirsdag 23/3-2021.

På årsmøtet i KIL/Hemne tirsdag 23/3, takket Roger Lernes av som leder, etter 10 år (siste 8 år sammenhengende) som leder og 6 år som nestleder (i tillegg til styreperiode på 90-tallet). KIL/Hemne takker Roger for uvurderlig og solid jobb for klubben.
Ny leder blir altså Are Schei, som rykker opp fra nestledervervet.
Ellers var det også et vel gjennomført årsmøte med vanlige årsmøtesaker som årsmelding, regnskap, budsjett, valg og endringer av sportsplan. Et godt årsmøte verdig en velfungerende og strukturert kvalitetsklubb som KIL/Hemne.

KIL/Hemne sitt nye styre :
Are Schei (leder),
Anette Ertvåg (nestleder),
Sissel Sørdal Moe (styremedl.),
Eva Laila Sponland (styremedl.),
Morten Halsan (styremedl.),
Hallvard K. Løseth (styremedl.).
Varamedlemmer er Roy Hartvigsen og May Størset.