KIL/Hemne FFO


KIL/Hemne FFO er et prøveprosjekt i regi KIL/Hemne det første halvåret av 2022. Ser vi at deltagelsen på fotballfritidsordningen er bærekraftig og at aktiviteten er givende og artig for barna vil vi videreføre det på mer permanent basis. Klubben har stor tro på at dette vil gagne fritidsaktiviteten til barna og ungdommene våre på en positiv måte. KIL/Hemne FFO er åpent for alle mellom 3. til 10. trinn i Heim kommune.

Vi åpner 5. januar 2022, og du kan melde på HER!

 

Hva er KIL/Hemne FFO?

 

•    Fotballfritidstilbud som er åpent mandag-fredag kl. 13:00-16:30, gjennom hele skoleåret

•    Tilbudet gjelder gutter og jenter fra 3. til 10. trinn i Heim kommune

•    Lunsj med enkel brødmat med pålegg, drikke og frukt og grønt i Bank-kaffen

•    Leksetid/leksehjelp og frilek/løkkefotball 

•    Fotballøkt inne i Sodvinhallen 

 

Dagsplan: 

13:00 - 14:45 Lunsj, leksehjelp og frilek

14:45 - 16:00 Fotballtrening i Sodvinhallen

16:00 - 16:30 Opprydding og hjemreise

 

Om KIL/Hemne FFO

 

•    Velg selv hvor mange dager i uken du deltar

•    Vi tar i mot nye påmeldinger gjennom hele året

•    Fotballtrenere med god erfaring og utdannelse

•    Keepertrener på feltet minst én dag i uken

•    Artige og motiverende fotballøkter

•    4 ukers oppsigelsestid

•    150,- for første dag i uken, per barn

'     125,- for andre dag i uken, per barn

•    100,- for tredje (ev. fjerde) dag i uken, per barn

 

Hvem er ansvarlig for KIL/Hemne FFO?

 

Prosjektleder: Jonas G. Ven Sandvik

Erfaring: Styreleder i Nidaros FK, hovedtrener IL Trond G16, hovedtrener Tiller IL G19, hovedtrener Klubb BDO Sone Trondheim sentrum G2006/2007, assistenttrener Team BDO G2006, trener i RBK Skolen, spillerutvikler Ranheim J17. 

Utdanning/kurs: UEFA B-Lisens og Fotballederkurs 1. 

Kontakt: ffo@kilhemne.no

 

Faktura sendes siste dag i måneden. Deltagelse faktureres uavhengig av oppmøte.

 Oppsigelse eller andre spørsmål kan sendes til ffo@kilhemne.no

 

Dokumenter