Lederkompetanse

Link til beskrivelse på fotball.no

Krav til styret i KIL/Hemne

  • Minimum halvparten av styrets representanter skal ha NFFs leder 1kurs.

Styreleders ansvar

  • Styreleder er ansvarlig for at flertallet av styrets representanter innehar kompetansekravene.
  • Styreleder orienterer valgkomiteen om kravene til lederkompetanse og mulighetene for kursdeltakelse slik at valgkomiteen kan ta hensyn til dette i sitt arbeide med å finne kandidater til styreverv.

     

Dokumenter

Lederkompetanse